top of page
Black Sedan on Road

Vehicle

Γνώση και διαφάνεια

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Η εταιρεία μας προσφέρει την ολοκληρωμένη διαχείριση ζημιών οχημάτων

που σχετίζονται με απώλειες ή/και απαιτήσεις. 

 

Το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών μας συμπεριλαμβάνει την επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Ασφαλιστές, Ασφαλιστικές εταιρίες, Ασφαλισμένοι, Ενάγοντες, Γιατροί, Δικηγόροι, κ.λπ.), την εξέταση των αιτιών και την έκταση της ζημίας / ατύχημα από πραγματογνώμονες.

 

Επίσης μπορούμε να αναλάβουμε και τυχόν διαπραγματεύσεις – πληρωμές με πρότερη έγκριση των εκάστοτε εντολέων μας και γενικά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της κάθε υπόθεσης. Με τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών μας, εξασφαλίζεται η πλήρης και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζημιών προστατεύοντας την επαγγελματική εικόνα με παράλληλη αποφυγή πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν συνήθως από τους επιπλέον πραγματογνώμονες και την λειτουργία διοικητικού προσωπικού.

 

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 

 • Αστική Ευθύνη Αυτοκίνητου, Ελέγχους & Εκτιμήσεις

 

Όλοι οι συνεργάτες μας διαθέτουν εμπειρία ως πραγματογνώμονες αυτοκινήτων και είναι εξοικειωμένοι με την ισχύουσα νομοθεσία του κλάδου. Είναι σε θέση να διεξάγουν παντός τύπου επιθεώρηση & αξιολόγηση οχήματος, καθώς και να καταθέσουν ως ειδικοί σε νομικές υποθέσεις. Οι επιθεωρήσεις και οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν μηχανική βλάβη, διερεύνηση αιτιών, εκτιμήσεις αξίας, και επισκευών. 

Κάθε εντολή πραγματογνωμοσύνης περιλαμβάνει:

1) Μετάβαση στην τοποθεσία του πελάτη

2) Λεπτομερή εκτίμηση των ζημιών αυτοκινήτων

3) Φωτογραφίες του οχήματος καθώς και των ζημιών ή / και περιοχές ενδιαφέροντος

4) Έλεγχος εγγράφων

5) Εκτίμηση του κόστους των επισκευών (εργασία και ανταλλακτικά, αξίας του αυτοκινήτου κατά τον χρόνο του ατυχήματος, κλπ)

 

Το εκτεταμένο δίκτυο μας αποτελείται από 70 επιθεωρητές/πραγματογνώμονες πέραν των ιατρών, δικηγόρων και των εμπειρογνωμόνων και καλύπτει όλη την Ελληνική επικράτεια. Με τη χρήση της εξελιγμένης ηλεκτρονικής βάσης μας δεδομένων (database), εξασφαλίζουμε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο και με πρόσβαση 24/7. 

 

Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του αυτοματοποιημένου  συστήματος μας περιλαμβάνουν:

 • Έκδοση εντολής προς επιθεωρητή εντός 24 ωρών

 • Άμεση πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα που έχουμε λάβει (εκθέσεις, δελτίο τροχαίας, κλπ)

 • Ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο της εντολής

 • Παρακολούθηση των εξόδων

 • Παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων

 • Μηχανικές έρευνες (προ-ασφαλιστικό) και συνθήκες ατυχημάτων

 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει αναπτυχθεί με βάση τις σημερινές ανάγκες του πελάτη, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της ασφαλιστικής αγοράς. Βοηθά στην διαχείριση και εξάλειψη πιθανής απάτης ενώ έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει και στη μείωση του κόστους ασφάλισης αυτοκινήτων. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπετε η ασφάλιση ανύπαρκτων αυτοκινήτων όπως και η δόλια ζημιά αυτοκινήτων που πιθανώς να προκλήθηκε πριν από την τρέχουσα πιθανή κάλυψη. Επίσης, προσφέρετε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:

 

 • Ακριβή και περιεκτική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του οχήματος

 • Τρέχουσα κατάσταση των επισκευών

 • Στατιστικά στοιχεία σχετικά με το επιβατικό όχημα, μοτοσικλέτα, φορτηγό κλπ, όπως τα χιλιόμετρα, η κατανάλωση καυσίμων, κ.α.

 • Φωτογραφίες

 • Πληροφορίες οδηγού / ιδιοκτήτη 

 • Αστική Ευθύνη & Χειρισμό ιδίων απαιτήσεων ή/και αποζημίωσης

 

Οι  υπηρεσίες της εταιρείας μας παρέχονται από έναν έμπειρο στον συγκεκριμένο τομέα διακανονιστή ζημιών διασφαλίζοντας έτσι ότι η διαχείριση κάθε υπόθεσης γίνεται πάντα με έμφαση στην έγκαιρη αντιμετώπιση και ελαχιστοποίηση του κόστους.

 Αναλαμβάνουμε κάθε είδους υπόθεσης αστικής ευθύνης ή / και ιδίων ζημιών  που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Σωματικές βλάβες 

 • Θραύση κρυστάλλων

 • Απαιτήσεις τρίτων 

 

Όλες οι υποθέσεις διαχειρίζονται μέσω του ηλεκτρονικού μας προγράμματος (database) με δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και ενημέρωσης, ανεξάρτητα από τη φύση της ζημιάς (όχημα, σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές, κλπ). 

 

Οι υπηρεσίες μας παρέχουν στους πελάτες μας πολλά οφέλη, όπως:

 • Μείωση των χρόνου διαχείρισης μέσα από μια δυναμική και αποτελεσματική  διαδικασία χειρισμού

 • Υπεύθυνες αποφάσεις που βασίζονται στην εμπειρία & υπευθυνότητα

 • Άμεση επίλυση και διευθέτηση των αξιώσεων

 • Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο όλων των ανοιχτών υποθέσεων και την πρόοδο τους

 • Εξατομικευμένες υπηρεσίες

 • Άμεση επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να εξακριβωθεί η φύση και η έκταση των ζημιών ή / και σωματικές βλάβες 

 • Συνεργασία με ειδικούς, όπως απαιτείται (γιατροί, δικηγόροι, ιατροδικαστική ερευνητής, κ.λπ.)

 • Επί τόπου επιθεώρηση από έμπειρους Διακανονιστές/Πραγματογνώμονες Ζημιών

 • Συνέντευξη μαρτύρων, όπως απαιτείται και ιδιαίτερα για την διερεύνηση ευθύνης

 • Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται πάντα με σεβασμό προς τον παθόντα, ενώ διασφαλίζεται το συμφέρον των πελατών μας

 • Διερεύνηση ατυχημάτων

 

Η εταιρεία μας περιλαμβάνει τμήμα Διερεύνησης Αιτιών (βλέπε κεφάλαιο παρακάτω), που αποτελείται από επιστήμονες και μηχανικούς με εκτενή κατάρτιση και εμπειρία σε περιστατικά οχημάτων, εγκληματολογική έρευνα πυρκαγιών, εκρήξεων, κλπ .

 

Οι συνεργάτες και η ομάδα των ερευνητών μας έχουν μια βαθιά κατανόηση των φυσικών αρχών που διέπουν τις συγκρούσεις και τη δυναμική του οχήματος. Όλοι οι συνεργάτες διαθέτουν επίσης την απαραίτητη  εκπαίδευση και εμπειρία  να προβούν σε λεπτομερή εξέταση της τοποθεσίας του ατυχήματος, προκειμένου να καθοριστούν οι συνθήκες και τα αίτια του. Η μεθοδική προσέγγιση και ανάλυση των πληροφοριών σε συνδυασμό με τις ικανότητες επικοινωνίας, επιτρέπουν όλες τις τεχνικές πληροφορίες να παρουσιάζονται με έναν εύκολο τρόπο, ώστε να συμβάλλει στην ολοκλήρωση της υπόθεσης έγκαιρα και με επαγγελματισμό. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης:

 • Εξέταση του τόπου του ατυχήματος και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων

 • Εξέταση οχήματος 

 • Δημιουργία σχεδίων της τοποθεσίας 

 • Μελέτη αποστάσεων και συνθηκών ατυχήματος

 • Έλεγχο των καταγεγραμμένων πληροφοριών (π.χ. ταχογράφου σε οχήματα, φορτηγά ή λεωφορεία)

 • Απόκτηση τεχνικών πληροφοριών από τους κατασκευαστές οχημάτων

 • Προετοιμασία προφορικών και γραπτών εκθέσεων

 • Ειδικός μάρτυρας στο δικαστήριο

 • Επικοινωνία με τη κατάλληλη μονάδα της αστυνομίας, ασφαλιστική εταιρεία ή νομικό γραφείο.

Need more details? Contact us

We are here to assist. Contact us by phone, email or via our social media channels.

bottom of page